Bereket Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı
09 Temmuz 2024

Bereket Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Karınca Duası

Bereket Karınca Duası, genellikle iş yerlerinde asılı bulunan ve bereket getirdiğine inanılan bir duadır. Bu dua, halk arasında "Karınca Duası" olarak da bilinir. Bu isim, duanın Hz. Süleyman ve karınca arasındaki hikayeden kaynaklanmaktadır.

Duaya Dair Hikaye

Rivayete göre, hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip olan Hz. Süleyman, kıtlık zamanında bir toplulukla yağmur duasına giderken yolda susuzluktan ters dönmüş ve ölmek üzere olan bir karıncayı görür. Karınca, "Rabbim, bizleri Sen var ettin ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emir de fermanda Senindir." diyerek dua eder. Bu duayı duyan Hz. Süleyman'ın gözleri yaşarır. Bir süre sonra Cebrail, Hz. Süleyman'a karıncanın duasının kabul edildiğini bildirir. Hz. Süleyman, yanındakilere "Dönün, siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız." der.

Duayı Kullanma Şekilleri

Rivayete göre, kim bereket karınca duasını beş ayrı kâğıda yazar ve dört tanesini dükkanının ayrı yerlerine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, o iş yerine bereket yağar. İnsanlar ve gelen giden eksik olmaz, alışveriş yapmadan çıkmazlar. Ayrıca, satılmayan bir malın üzerine yedi kere okunduğunda o mal kısa sürede satılır.

Rivayetlerin Çeşitliliği

Başka bir rivayete göre, Hz. Süleyman asker kervanlarıyla karıncaların üzerine gelirken, karınca seslenir ve durmalarını ister. Karıncanın sesini duyan Hz. Süleyman durur, onların işlerini bitirmesini bekler ve zarar vermez. Minnettarlıklarını dile getirmek için karıncalar, Hz. Süleyman'a bir çekirge budu verir. Bu çekirge budu ile aylarca karınlarını doyuran askerler, karıncalara dua ederler. Bereket (Karınca) duası buradan gelmektedir.

Bereket Karınca Duası

'Allahümme ya Rabbi Cebrâile ve Mikâile ve İsrafile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmail ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrati vez-Zeburi ve İncili vel Furkan ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyum ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.'

Bereket Karınca Duasının Türkçe Anlamı

'Ey Cebrail'in ve Mikail'in, İsrafil'in ve Azrail'in, İbrahim'in ve İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim, senin rahmetinle (Ashab-ı Kehf'in isimleri) Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.'

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Bereket Duası Anlamı

Bereket Duası Anlamı

Haber Bülteni