bereketduasi.gen.tr https://www.bereketduasi.gen.tr Bereket Duası, Bereket Duası Anlamı ve Faziletleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, bereketduasi.gen.tr Sun, 24 Mar 2013 00:00:00 +0000 Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Bereket Rızık Duası https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-rizik-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 12:22:58 +0000 Bereket Rızık Duası; Rızık duası; sıkıntıların giderilmesi ve rızkın artırılması için okunur. Temiz kalp ve niyet alınarak iki rekat namaz kılıp ardından okunmalıdır. Borcu olan darda kalan ve bunu ödemek azminde o Bereket Rızık Duası; Rızık duası; sıkıntıların giderilmesi ve rızkın artırılması için okunur. Temiz kalp ve niyet alınarak iki rekat namaz kılıp ardından okunmalıdır. Borcu olan darda kalan ve bunu ödemek azminde olan kişi rızık ve bereket duasını okuyarak kazancını artırır. Çok çalışmak rızkı artırmaz. Bizlere rızık veren AllahC.C.'dir. Çalışmak rızık için bir sebebse, sebeplere yapışmakta sünnettir. İnsanlar rızık için endişe etmemelidir. 

Kuran-ı  Hakimde "Her canlının rızkı Allah'a aittir." buyuruluyor. Sebeplere teşebbüs ettikten ve gerekli tedbirleri aldıktan sonra, Cenab-ı Hakk'ın verdiği neticeye razı olmaktır. Böyle bir insan huzurlu yaşar, geçim derdine düşüp ruhî elem çekmez, 

Peygamber efendimizin bu hâdis -i şerifi ona ümit kaynağı olur: “Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül ederseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır.”

Rızık duası ile Mevla'dan yerde gökte rızkınız her nerede ise ,sizi bulması için niyazda bulunmalı ve helal yoldan size verilmesi için rızık ve bereket duası sık sık okunmalıdır. Duada ısrarcı olmak sonucun daha çabuk olmasını sağlar. İçten gelen gözyaşı ve yürekten yapılan  hiçbir duayı Rahman geri çevirmez. Niyetimiz tam olsun yeter ki... Rızık duasını okumak için belli bir sayı ve vakit gerekmemektedir. Günlük okurken abdestli olunması efdaldir. Dua ile tüm kilitler açılır. Rızkı bollaşan insanlar bereketlenip eksilmemesi için bu duaya devam etmelidir.

Bereket Rızık DuasıBereket Rızık Duasının  Okunuşu 

Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Kayyum, Ya Zel Celali vel- ikram.
Es'eluke bismikel azîmil-a'zami 
Enterzukani helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkuna fissemâi enzilhu 
Ve in kâne fil ardı ezhirhu ve in kâne ba'iden karribhu 
Ve in kâne kariben yessirhü
Ve in kane kalilen kessirhü
Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi 

Bereket Rızık Duası Anlamı

Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Celali vel-ikram.
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için Senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir
Eğer yerde ise onu çıkar 
Uzakta ise yakınlaştır
Yakin ise kolaylaştır 
Az ise çoğalt. Çok ise bereketlendir."

ÂMİN "
]]>
İşyeri Bereket Duası https://www.bereketduasi.gen.tr/isyeri-bereket-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 22:19:10 +0000 İşyeri bereket duası, İş yerleri için okunacak olan veya yazılı üzerinde taşınacak olan bu dualar iş yeri sahibi olan herkesin kazanç bereketi için Allah'a sığınması ve hayırlı olanı ondan dilemesidir. Özellikle bir İşyeri bereket duası, İş yerleri için okunacak olan veya yazılı üzerinde taşınacak olan bu dualar iş yeri sahibi olan herkesin kazanç bereketi için Allah'a sığınması ve hayırlı olanı ondan dilemesidir. Özellikle bir iş yerinde Allah' ın isimlerinden olan ya Rezzak veya ya Fettah gümüş bir levha üzerine yazdırılıp asıldığında o iş yerinin bereketi ve rızkı yükselir. Çünkü Allah' tan Dilenen bereket ve rızık her zaman içten ve samimiyetle olduğu sürece karşılığını alır. İnanmadan yapılacak hiç bir şey biz insanoğluna verilmez. Ayrıca bu levhalar asıldıktan sonra her gün iş yerine girerken mutlaka besmele ve zikir okunmalıdır. Böylelikle zikri çeken kişinin iş yerinde yetişemeyeceği kadar bol bereketli işler oluşur. Aynı şekilde bu işyeri bereket duasını zikir ile tekrar etmek o kişinin iş yerinde hayırlı ve bol kazanca da nail olur. İş yerlerinde zarar ve kötü şeyler gerçekleşmez.

İşyeri bereket duası; 

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakati vet Tevrati vez- Zeburi vel İncili vel Furkan. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü- Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya kayyum, Ya zel Celali vel ikram. Es' elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şzenüş, Kefatatayyuş, Kıtmir. 

Anlamı;

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, incil ve Kur'anı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan allahtan başka ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allahın Elçisidir. Ey rabbim,  ey rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi!  ey büyük olan arşın sahibi, senden ben, helal ve hoş rızık ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Deberduş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş,( ashabı kehfin isimlerdir.)

İşyeri Bereket Duasıİşyeri bereket duası; Hayırlı ve bereketli kazançlar elde etmek isteyen kişilerin iş yerlerinde mutlaka bulundurmaları ve üzerilerinde taşımaları gereken bir duadır. Özellikle ezbere bilmeleri ve her sabah iş yerine girerken tekrar tekrar okumaları o günün hayırlı ve bereketli geçmesini sağlar. Böylelikle kazançları ile hem çalışanlarına hemde ailelerine bakma şansına her daim nail olurlar. Ticarethane sahibi olan kimselerin sabahları iş yerlerini açtıktan sonra işyeri bereket duasını okumaları durumunda iş yerinin müşterisi bol kazancı bol olmasını sağlar. Aynı şekilde tüm kötülüklerinde bu ticarethaneden uzak olmasına da vesile olur. Böylelikle bu işyeri bereket duasının okunduğu ticarethaneler zarar ve ziyana uğramadan bol kazançlı günler içerisinde olur. 

İşyeri bereket duası, okunan iş yerlerinde satılmayan ürün ve ürünler olmaz özellikle gitmeyen veya alıcısı olmayan ürünler üzerine okunan bereket duaları sayesinde ticarethanede bulunan her ürün kolaylıkla satılabilir. Böylelikle o ticarethanede eski ürün kalmaz. Her daim yeni ürünler ve yeni müşterileri olur. Bir iş yerinin bereketi iş yeri sahibinin Allah'a inancı ile değişir. Çünkü Allah bir çok ayetinde derki rızkı ve bereketi benden isteyin bana namaz yolu ile dualar edin bereket için ismimi zikredin. İsteyin vereyim der. O yüzdende biz kullar yaratıcı Allah'ın bizim ondan inanarak dürüstçe istediği bütün dilek ve arzuları kabul etmesini sağlarız.
]]>
Bereket Karınca Duası https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-karinca-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 23:24:29 +0000 Bereket Karınca Duası, Genellikle iş yerlerinde asılı bulunan duadır. Karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Bereket duasının halk arasında karınca duası denmesi, duanın hikayesinden kaynaklanmaktadır. Söylent Bereket Karınca Duası, Genellikle iş yerlerinde asılı bulunan duadır. Karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Bereket duasının halk arasında karınca duası denmesi, duanın hikayesinden kaynaklanmaktadır. Söylentiye göre  hayvanlarla konuşabilme özelliği bulunan Hz. Süleyman'ın kıtlık zamanı bir toplulukla yağmur duasına giderken yolda gördüğü susuzluktan ters dönmüş ölmek üzere olan bir karıncanın duasıdır. Karıncanın yaptığı duayı duyunca Hz. Süleymanın gözleri yaşarır. Karınca ''Rabbim bizleri sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emirde fermanda senindir.'' demektedir. Aradan bir zaman geçtikten sonra Cebrail'in getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten havalara uçar. Çünkü Cebrail Hz. Süleyman'a karıncanın duasının kabul edildiğini bildirmiştir. Hz. Süleyman yanındakilere ''Dönün siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız''der. Söylentiye göre kim bereket, karınca duasını beş ayrı kağıda yazar ve dört tanesini dükkanın ayrı yerlerine asıp bir tanesinide üzerinde taşırsa o iş yerine bereket yağar, insanlar ve gelen giden hiç eksik olmaz alışveriş yapmadan çıkmaz. Ayrıca satılmayan bir malın üzerine yedi kere okunduğunda o mal kısa sürede satılır. Bu duanın gerçekçilik payı ne kadardır bilinmemektedir ve gerçekte nereden geldiği bilinmeyen duaları aslında okumak sakıncalıdır fakat bu duada Allah'ın adı geçtiği için okunabilir bir sakıncası yoktur. Ayrı bir söylentiye görede Hz. Süleyman  asker kervanlarıyla karıncaların üzerine gelmektedir ve karınca seslenir durmaları için karıncanın sesini duyan Hz. Süleyman durur. Onların işlerini bitirmesini bekler zarar vermez, karıncalarda kıtlık zamanı olduğu için ödül olarak minnetarlığını dile getirmek için  Hz. Süleyman'a bir çekirge budu verir, bu çekirge budu ile aylarca karınlarını doyuran askerler karıncalara dua ederler. Bereket (karınca) duası buradan gelmektedir.

Bereket Karınca DuasıBereket, Karınca duası:

''Allahümme ya Rabbi Cebrâile ve Mikâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrati vez-Zeburi ve İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.'' 

Bereket Karınca duası Türkçe anlamı: 

''Ey Cebrail'in ve Mikail'in, İsrafil'in ve Azrail'in, İbrahim'in ve İsmail'in, İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un Rabbi, Ey berekeleri veren, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kuran-ı Kerim'i indiren Allah'ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkca ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.''
]]>
Bereket Ve Rızık Duası https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-ve-rizik-duasi.html Wed, 05 Dec 2018 16:25:30 +0000 Bereket ve Rızık Duası; Rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan duaların birkaçını aşağıda vermeye çalışacağız. Bu mübarek olan dualar, temiz bir kalp ile rızkı bereketlendirm Bereket ve Rızık Duası; Rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan duaların birkaçını aşağıda vermeye çalışacağız. Bu mübarek olan dualar, temiz bir kalp ile rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak için okuması tavsiye edilmektedir. Rızkı bereketlendiren bu bereketli dualar ile yerde ve gökte her nerede ise bereketin sizi bulmasını yüce Mevla’dan dileyin. Özellikle kazancın helal olması için rızık dualarını bırakmadan ısrarla tekrar, tekrar okumanın faydasını, yararını ve karşılığını inşallah en kısa zamanda göreceksiniz. Allah'ın izni ile İnşallah.

Rızkın Bereket ve Bollaşması İçin Yapılan Dua; Ya Rabb, ya Allah, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Es'elüke bismikel azimil-a'zami, enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü, ve in kane kalilen kessirhü ve in kane kesiren ihfazhü bilbereketi.

Manası; Ya Rab, ya Allah, ya Hayyü, ya Kayyum. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için yalnız senden isterim. Bana rızkımı helal olanından ver. Allah'ım, eğer rızkım semada ise onu yere indir. Eğer yerde ise onu bize çıkar. Uzakta ise onu bize yaklaştır. Yakın ise bize kolaylaştır. Az ise bizim için çoğalt. Çok ise onu bizim için bereketlendir.

Bu mübarek duanın edilmesindeki hikmet, rızkın çoğalması ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız gökte, yerde çok ya da az her ne şekilde ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helal olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydası en kısa sürede Allah'ın Da izni ile inşallah görülecektir.

Bereket Ve Rızık DuasıRızkımızın Çoğalması İçin Okunacak Diğer bir Dua; Allahummer'zukna, rızkan helalen tayyiben bila keddin, vestecib dua ena bila reddin, ve neuzübike anilfazi hateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzunin ve mağmumin, sübhane men ca'ale hazainehü bi kudretihi beynel kafi ven-nun, innema emrühü iza erade şey'en en yekule lehü kün fe ye'kün, fe sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi turce'un. Hüvel Evvelü minel evveli vel Ahiru ba'del ahiri vez-Zahirü vel Batinü ve hüve bi külli şey'in Alim.

Bu duanın her sabah ve akşam okunması rızkın çoğalması ve bereketli olması içindir. En az 10 ila 20 kez arasında aynı niyet üzerine sabah akşam okunması tavsiye edilmektedir. Faydasının olduğuna şüphe yoktur. Din alimleri ve araştırmacılar hadislerin ışığında bunu böyle bildirmişler ve hayatları boyunca sürekli olarak bu duayı okumuşlardır.

Cumadan Namazından Sonra Okunacak Bereket ve Rızık Duası; Allahümme ya Ganiyyü, ya Hamidü, ya Mübdiü ya Mu’idü ya Rahimü ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Manası; Ey Gani, ey Hamid, ey icad edici ve ey iade edici ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni razı et haramdan sakındır. Allah'ım senin emirlerini yerine getirmede İtaatsizlikten, günahtan ve sana isyan etmekten beni uzaklaştır. Lütfün keremin ile Senden başkasını bana unuttur.

Helal kazanç için ve bol rızık için bu duaya akşam sabah devam etmeli, en az 3 veya 7 kez okumalı. Bu mübarek duayı İmam-ı Azam’ın okuduğu ve ondan kaldığı söylenmektedir. Özellikle rızkın çoğalması için okunan bu dua en fazla cuma namazından sonra okunmakta ve büyük fazilet gözetilmektedir. İmam-ı Azam’ın bu duası birçok fakiri zengin ettiği de söylenmektedir.
]]>
Bereket Duası Oku https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-oku.html Thu, 06 Dec 2018 11:58:22 +0000 Bereket Duası Oku, Karınca duası olarak bilinen Bereket Duası, özellikle işyerlerinde asılı olarak bulundurulan oldukça küçük yazılardan oluşan bir dua çeşididir. Bereket Duası'nın adının Karınca Duası olarak Bereket Duası Oku, Karınca duası olarak bilinen Bereket Duası, özellikle işyerlerinde asılı olarak bulundurulan oldukça küçük yazılardan oluşan bir dua çeşididir. Bereket Duası'nın adının Karınca Duası olarak bilinmesinin asıl sebeplerinden biri de hikâyede yer alan karıncadır. Hz. Süleyman döneminde hayvanlarla konuşma özelliği bulunması sebebiyle mevzunun geçtiği dönemde ülkede kıtlık yaşanmaktadır. Bu sırada Hz. Süleyman yanına topluluk alarak şehir dışına yağmur duasına giderler. Bu esnada yolda bulunan karınca Hz. Süleyman'ın dikkatini çeker. Karınca o zavallı küçük bedeniyle sırt üstü yatmış ayakları havada çırpınarak bir yandan da dua etmektedir. Hz. Süleyman karıncanın ettiği dua karşısında gözleri yaşararak kulak kesilir. Karınca "Rabbim bizleri var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya bize su verirsin. Emirde fermanda senindir “demektedir. Bu esnada Cebrail A.S'nin getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten coşarak ağlamaya başlar. Cebrail A.S. Hz. Süleyman'a karıncanın ettiği duanın kabul olduğunu müjdelemiştir. Bunun üzerine Hz. Süleyman yanında gelen topluluğa" Dönün, siz başka birinin duası ile suya kavuşacaksınız" der.

Bu bol bereketli duayı özellikle işyerlerinde beş farklı kâğıda yazarak bir tanesini üzerinde taşıyan kişi diğer dört tane yazılı olan kağıtlarıda dükkânının dört köşesine asarsa Allah o kişinin dükkânına öyle bir bereket yağdırır ki bu kişi bile bereket karşısında şaşar kalır. Adı gibi karınca şeklinde müşteriler dükkânına girer. Bunun yanında satılmayan bir malın üzerine 7 kez bereket duası okunduğu zaman mutlaka o mal satılacaktır müjdesi verilmiştir.

Bereket Duası Oku

Karınca Duasının  Türkçe Okunuşu Şu şekildedir:

Allahümme ya Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakati vet Tevrati vez-Zeburi vel İncili vel Furkan. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahül melikül hakkul mubin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbelarşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer RAhimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmir."

Bu etkili bereket duasının anlamı ise şu şekildedir:

Ey Cebrail'in ve Mikail'in, İsrafil'in ve Azrail'in, İbrahim'in ve İsmail'in, İshak'ın ve Yakub'un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kuran-ı Kerim'i indiren Allah'ım. Kudret ve güç sadece yüze ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah'ım, Ey Allah'ım, Ey Kaim ve diri olan, Ey İkram ve Celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim senin rahmetinle  Rahimin, Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmir.

]]>
Bereket Duası Fazileti https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-fazileti.html Fri, 07 Dec 2018 06:13:48 +0000 Bereket duası fazileti, karınca duasını şüphesiz hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz. Genellikle işyerlerinde gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Bereket duası inancı hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz Bereket duası fazileti, karınca duasını şüphesiz hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz. Genellikle işyerlerinde gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Bereket duası inancı hakkında bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok rivayet vardır. Halk arasında karınca duası diye bilinmesinin asıl sebebi ise bu duanın hikayesinde geçen karınca dan kaynaklanır.  Bu konu hakkında öne çıkan özelliklerinden birisi rızk arttırıcı gücünün olmasıdır. Bereket duası nı hiçbirimiz dilimizden düşürmemeliyiz. Evimizin ve  çoluk çocuğumuzun bereketli olmasını hepimiz isteriz mutlaka. O yüzden evimizde, iş yerimizde arabamızda ve bulunduğumuz her yerde bu duayı zikretmekte fayda vardır. 

Bereket duası (karınca duası) hikayesi:
Hayvanlarla konuşma özelliği olan hazreti Süleyman ( Radiyallahu anh) kıtlık dönemi yaşayan bir toplulukla yağmur duası etmek için şehrin dışına doğru giderken bir karınca dikkatini çeker. Açlık ve susuzluk çeken karınca sırtüstü yatmış ayakları havada çırpılırken dua ettiğini fark eder. Karıncaya kulak veren hazreti Süleyman(radiyallahu anh)  karıncanın duasını duyar. Karınca şöyle dua etmektedir.
"Allah'ım sen bizi var ettin...Ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız.Ya bize su ver, yada bizi helak et. Emir, ferman senindir." 
Hazreti Süleyman'ın gözleri yaşardı ve sonra hazreti Cebrail ( radiyallahu anh) duasının kabul olduğunu ağlayan gözlerle haber verir. Hazreti peygamber topluluğa dönüp " dönün" der. Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız. Der. Dua okumanın çok faydası vardır. Bu duaların biride Bereket duasıdır.

Bereket Duası FaziletiBereket duası fazileti:
 • Kim Bereket duasını beş adet kağıda ayrı ayrı yazarak iş yerinin dort köşesinde aşarsa birini de kendi üzerinde taşırsa Cenab-ı Hak bu kişinin iş yerine kendi hazinesinden rızk verir ve bereketlendirir. 
 • Mağazasına giren alışveriş yapmadan çıkmaz, kendi bile hayrete düşer. 
 • Cenabı hak onun dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. 
 • Satmak istediğiniz ama sayamadığımız malın üzerine 7 defa okuyun üfleyin Allah 'ın izni ile satmak istediğiniz şey birkaç gün içinde satıldığını göreceksiniz. 
 • Bereketlenmesini istediğiniz her yere okuyup veya yazıp asın. Bahçeniz, eviniz, işyeriniz, erzaklarınız ve aklımıza gelen birçok yerde bu duayı zikretmek yeterli olacaktır.
 • Bereket duası okuyanın yüzü nurlanır
 • Bereket duası sürekli okuyan ibadet sevabı alır.
 • Allah' ı daima zikrettiğinden dolayı kalbi nurlanır temizlenir.
]]>
Bereket Duası Arapça https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-arapca.html Fri, 07 Dec 2018 06:33:59 +0000 Bereket duası Arapça, olarak bildiğimiz dua Aslında karınca duası olarak da bilinen duadır. Bereket Duası yağmur yağması amacıyla bir karıncanın yaptığına inanılan duadır. Özellikle Efendimizin hadisi olmay Bereket duası Arapça, olarak bildiğimiz dua Aslında karınca duası olarak da bilinen duadır. Bereket Duası yağmur yağması amacıyla bir karıncanın yaptığına inanılan duadır. Özellikle Efendimizin hadisi olmayan güvenilir kaynaklarda yer almayan duaları okumak çok doğru değildir. Fakat Allah'ü Teala'(cc) güzel isimlerinin bulunması Allah'ın peygamberlerinden söz etmesi Allah'ın meleklerinin isimlerinin geçmesi ve Allahu Teala'nın anıldığı ve dilimizde vird olan zikirlerin bulunmasından dolayı sakınca görülmemiştir.

Bereket Duası Arapça 

Allahümme Ya Rabbi cebraile ve mikaile ve israfile ve ı aile ve İbrahim ve İsmail'e ishak'a yakub'a ve müzeler bereketi ve Tevrat ve Zebur ile İncili ve Furkan ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin Muhammeder Resullullahi sadıkul vâ'del emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel Celali vel İkram. Es'elüke Ya Rabbel arşil Azimi en Yerzukani rızkan helalen tayyiben bi Rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefetatayyuş, Kıtmir.

Bereket Duası ArapçaBereket Duası (Türkçe)
Cebrail'in Mikail'in İsrafil'in Azrail'in rahim'in İsmail'in İshak ve Yakub'un rabbi olan Allah'ım Ey bereketi indiren Tevrat Zebur İncil ve Kuranı indirmiş olan rabbim güç kuvvet kuzu et Sadece büyük ve şanı yüce olan Allah'a mahsustur apaçık tek hak ve yegane malikül mülk olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur eline sözüne sadık ve emin olan Hz Muhammed (SAV) onun resulüdür. Ey yüce rabbim Ey büyük Rabbim Ey diri olan Kayyim kuvvetli olan Celal ve ikram sahibi olan rabbim azim ve şanı yüce olan arşın sahibi Sen beni güzel hoş temiz bir rızıkla rızıklandır diliyorum Ey merhametlilerin en merhametlisi debernuş şazenuş kefeştetayyuş Yemliha mekselina Mislina mernuş Kıtmir 

Ashabı Keyf'in isimleri

Bu duaları okuduktan sonra ardından şu duayı yapmakta uygundur: 

Yarabbi kazançlarımızı bereket, lütuf, helalinden güzel rızıklar, ihsan eyle üretken ve verimli bir şekilde çalışıp kazanmayı nasip et Ya Rabbi! Elde ettiğimiz mal ve servetimizi israf etmeden senin razı olacağın şekilde harcamayı nasip et. Kendimi ailemi ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirmeyi nasip et Yarabbi! Malımızı canımızı her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle Ya Rabb'im! Bizlere helal kazanç bilinci ve kul hakkı duyarlılığı nasip eyle! ebedi mutluluk olan ahiret mutluluklarını elde etmeyi bizlere nasip eyle seni tanıyıp bilmeyi bizlere nasip eyle verdiğin bütün nimetlere şükür etmeyi bizlere nasip eyle!

Peygamberimiz Hz Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimizden rivayet edilen hadis-i Şerife göre Vakıa Suresi okuyana fakirlik dokunmaz biiznillahi Teâlâ..
]]>
Bereket https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket.html Sat, 08 Dec 2018 01:09:37 +0000 Bereket, bolluk anlamına gelir. Ancak biz malın fazla olanını değil bereketli olanını isteriz. Bereket, az malın çok faydalı olması çok işe yaraması anlamına gelir. Bir şeyin bereketli olması onun çok olmasından ziyade faydalı ve
Bereket ile İlgili Hadisler
 • Besmele ile yenen yemek bereketli olur.( İbni Mace)
 • Bereket yemeğin ortasına iner. O yüzden ortadan değil kenardan yiyin. (Tirmizi)
 • Misafir bin bereket ve bin rahmet ile gelir. (Nisab-ül ahbar)
 • Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır. (Taberani)
 • Rızkına razı olanın bereketi artar. Razı olmayanın bereketsiz olur.( Ahmed)
 • Evinden erken çıkanın işi bereketli olur. (Bezzar)
 • Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini giderir. (Müslim)
 • Evine girince, ev halıkına selam ver ki evin iyiliği ve bereketi artsın.( Haraiti)
 • Namaz kılanın rızkı bereketli olur. ( M.Cenne)
 • Sabahhın sünnetini evde kılmak rızkın bereketine sebep olur. (İmad-ül-islam)
 • Dua ömrün bereketini arttırır. (Tirmizi)
 • Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan ev bereketsiz olur. (Darimi)
BereketBereket Duası

Yâ Allahu, yâ Rabbi, ya Hayyü,yâ Kayyûmü,yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâİ enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kâne ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilberketi.
Amin...

Bereket Duası Anlamı

Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyü, Ya Kayyüm. Ya Zel Celali vel-ikram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver. Allah'ım eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.
Bu dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla' dan istiyoruz. Rızkımızın helal olması için bu duayı okursak faydasını Allah'ın izniyle inşallah görürüz.
]]>
Bereket Duası Meali https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-meali.html Sat, 08 Dec 2018 08:24:25 +0000 Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, aya Hz. Süleyman devridir Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker… Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir.

Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman… karınca demektedir ki: “ALLAH’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman Senindir.”

Bereket Duası Meali

Gözleri yaşarır, peygamberin… Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar..Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.”

Peygamber yanındaki topluluğa döner: “Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”]]>
Bereket Duası Anlamı https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 15:21:23 +0000 “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!” (Buhârî, Bey’, 53) Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğü “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!” (Buhârî, Bey’, 53)

Bu konuda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince ve dilimiz döndüğünce ihlâs ve samimiyetle çoğaltabiliriz. Meselâ; Allah’a hamd ve Resûlullah’a salât ve selâm getirdikten sonra, şu şekilde de dualar edebiliriz:

“Ya Rabbi! Kazancımıza bereket ihsan eyle, helâlinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp kazanabilmeyi nasip eyle! Ya Rabbi! Elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden, senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle!

Bereket Duası Anlamı

Ya Rabbi! Menkul ve gayri menkûllerimizi, işyerimizi, malımızı, canımızı her türlü afetten, yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle! Allah’ım! Bizlere kazançta helâl bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle! Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedî mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere müyesser eyle!”]]> Bereket Duası Okunuşu https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi-okunusu.html Sun, 09 Dec 2018 05:15:54 +0000 “Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.” “Allâhümme bârik lehüm fî mikyâlihim ve bârik lehüm fî sâ’ıhim ve müddihim.”
Bereket Duası Okunuşu]]>
Bereket Duası https://www.bereketduasi.gen.tr/bereket-duasi.html Sun, 09 Dec 2018 18:04:02 +0000 "Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karrib "Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es'elüke bismikel azîmil-a'zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi"

Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Allah'ım, eğer rızkımız semada ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir."

bereket duası Bu mübarek dua rızkımızı çoğaltmak ve bereketli olmasını sağlamak içindir. Rızkımız yerde, gökte, az ve çok her ne ise onu Mevla'dan istiyoruz. Rızkımızın bilhassa helâl olması için bu duayı ısrarla tekrar edersek, faydasını yakında inşallah görürüz.]]>